Marketplace Menu

Záruky

Zákonná odpovědnost za vady výrobků

Při prodeji zboží v elektronickém tržišti GATEROM je poskytována zákonná odpovědnost za vady výrobků (dále jen Odpovědnost) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a  zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Poskytovaná zákonná odpovědnost za vady rozlišuje Kupujícího spotřebitele, kterou je fyzická nepodnikající osoba a Kupujícího podnikatele, kterou je fyzická nebo právnická osoba kupující na IČ.

Zákonná odpovědnost za vady poskytovaná Kupujícímu spotřebiteli

  1. u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí
  2. u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
  3. u zánovního zboží v souladu s § 2168 NOZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí
  4. u použitého zboží v souladu s § 2168 NOZ v době dvanácti měsíců od převzetí
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
  6. prodávající může u jednotlivého zboží prodloužit záruku. Tato záruka je pro prodávajícího závazná, pokud bylo zboží zakoupeno v době vyhlášení prodloužené záruky.
  7. u vybraného zboží u kterého dochází k jejich opotřebení v důsledku užívání jako jsou náplně, akumulátory, žárovky a jiné, je Odpovědnost šest měsíců od převzetí.
  8. u zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako jsou potraviny, krmiva, léky, doplňky stravy, nestálé chemikálie a jiné je doba Odpovědnosti stanovena individuálně a to zpravidla datem spotřeby uvedeným na samotném výrobku.

Zákonná odpovědnost za vady poskytovaná Kupujícímu podnikateli

  1. Nebude-li u konkrétního zboží uvedeno jinak, je Kupujícímu podnikateli poskytována stejná Odpovědnost jako Kupujícímu spotřebiteli
  2. Prodávající má právo u konkrétního zboží zkrátit Odpovědnost pro Kupujícího podnikatele na šest měsíců. Tato doba musí být u zboží výslovně uvedena.

Reklamační řád

Detailnější informace o řešení reklamace a postupu vyřízení naleznete v reklamačním řádu.

Časté dotazy

Kdy začíná běžet doba Odpovědnosti?

Doba odpovědnosti začíná v den převzetí zboží zákazníkem. Toto pravidlo se nevztahuje na zboží u kterého je Odpovědnost daná dnem spotřeby.

Prodlužuje se doba Odpovědnosti o dobu opravy?

Ano. Doba Odpovědnosti se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě. Doba opravy se počítá ode dne, kdy bylo zboží předáno dopravci a končí dnem, kdy bylo převzato zákazníkem.