Marketplace Menu

O nás

O nás

GATEROM - jsme elektronické tržiště

Kdo vlastně jsme?

Provozovatelem je GATEHELPERS, s.r.o. se sídlem Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, IČ 077 98 088 zapsaná 17. 1. 2019 v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43302. Tolik úředně.

Máme už léta zkušeností s přímým prodejem, bylo tedy na čase začít prodávat i elektronicky. Nechtěli jsme míchat hrušky a jablka, tak jsme založili novou společnost GATEHELPERS pro elektronický prodej, do které jsme vložili osvědčené zkušenosti z přímého prodeje i se současnými nároky zákazníků.

Co je to vlastně elektronické tržiště?

Vypadá to jako eshop, je to eshop, ale prodává na něm mnoho prodávajících, stejně jako na tržišti. 

Výhodou je, že na jednom místě najdete mnohem více zboží. Stejné druhy zboží máte hezky pohromadě v kategoriích a můžete lépe porovnávat a vybírat to co je pro vás lepší.

Každý obchodník potom sám za sebe zboží nabízí, prodává, zasílá, účtuje a ručí za ně.

Nenecháme si kazit dobré jméno

Stejně jako radní dbají o pořádek na tržnici, i my dbáme, aby byl prodej poctivý, podle zákonů a dobrých mravů. Proto prodejce prověřujeme než je na tržiště pustíme, kontrolujeme jak a co prodávají, sledujeme hodnocení zboží i samotných prodejců, velice pečlivě se věnujeme podnětům a případným stížnostem od zákazníků. No a ten, kdo nevyhovuje, musí z tržnice pryč. Nenecháme si kazit dobré jméno.

Proč to děláme?

Samozřejmě, že je více elektronických tržišť, nejsme sami kdo takto prodává a konkurence tu je. Proč jsme se do toho tedy pustili? Protože to za prvé umíme, máme zkušenosti a myslíme to poctivě a za druhé a především, můžeme stavět na široké síti osobních marketérů, kterou máme z přímého prodeje. 

Tato síť marketérů je velkou přidanou hodnotou pro kupující i prodávající. Dokážeme díky ní nejen více šířit prodej, ale získáváme rychle i zpětnou vazbu od vás zákazníků. Díky tomu vám lépe rozumíme a operativně reagujeme na vaše potřeby k větší spokojenosti všech.