Marketplace Menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost GATEHELPERS s.r.o., se sídlem Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, IČO 077 98 008, zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43320, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme Vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá Vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace.

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím formuláře Nastavení marketingu.
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů.
  • Retargeting: v některých případech užíváme techniky retargetingu, přičemž máte právo retargeting odmítnout prostřednictvím Formuláře nastavení marketingu.
 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Call centrum: budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si Váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom Vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto automaticky zpracováváme zejména osobní údaje a cookies.

Ze stejného právního důvodu Vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. 

Pakliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili Váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat prostřednictvím prostřednictvím Formuláře nastavení marketingu.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře Zpracování osobních údajů, ve kterém navolíte požadavek Ostatní a ve zprávě nám sdělíte své odvolání souhlasu se zpracováním.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce):

 • Doručení zboží: Vámi zvolený dopravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Elektronický obsah a dárkové poukazy třetích osob: v případě zakoupení elektronického obsahu či jeho předplatného (časopisy a jiné), jakož i v případě zakoupení dárkových poukazů na nákup zboží a služeb třetích osob, předáváme Vaše osobní údaje příslušnému vydavateli nebo prodejci, který je uveden v popisu daného produktu. Vaše osobní údaje jsou následně zpracovávány daným vydavatelem nebo prodejcem v souladu s právními předpisy a podmínkami soukromí daného vydavatele nebo prodejce.
 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat Vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by Vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o Vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána Adyen a příslušná bankovní instituce.
 • Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit. Přičemž proti tomu můžete vznést námitku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře Zpracování osobních údajů.
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit pomocí formuláře Zpracování osobních údajů.. 

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Cookies: cookies zahrnující chování uživatele mažeme po 30 dnech s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics.

Nahrávky telefonních hovorů z Call centra jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Zabezpečení hesel

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči vygenerovanými pomocí hašovací funkce.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.  Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě.

Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů a formuláře nastavení marketingu.

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů. Z důvodu urychlení opravy Vašich osobních údajů a Vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled Vašich osobních údajů prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů 

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů.
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů.
 • Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy.
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás.
Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že informace o Vaší platební kartě nejsou při platbě ukládány u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány (třetí osoby). Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli. 

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 6. Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let.

Jak právo na výmaz uplatnit? Vždy prostřednictvím formuláře Zpracování osobních údajů .

Vznesení námitky

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto Vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí formuláře Zpracování osobních údajů .

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře Zpracování osobních údajů .

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 7. 2021.