Marketplace Menu

Přepravní politika

Doprava zboží

V elektronickém tržišti GATEROM (dále jen GATEROM) zajišťuje dopravu každý prodejce sám za sebe. 

GATEROM samozřejmě i v této oblasti dbá na zájmy zákazníků a zavazuje prodejce využívat takové dopravce, kteří zajistí rychlou, spolehlivou a šetrnou přepravu zásilek. 

Doprava zboží v tržišti GATEROM se řídí těmito zásadami:

  1. GATEROM vylučuje osobní převzetí zboží zákazníkem od prodejce.
  2. Prodejce může použít k zasílání zboží zákazníkům jen takového dopravce, kterého GATEROM  každému prodejci předem schválil.
  3. Přepravce musí umožnit příjemci i odesílateli sledování zásilky prostřednictvím webové aplikace on-line na základě přepravního čísla.
  4. Přepravce musí zajistit odvoz starého spotřebiče, pokud jde o spotřebič u kterého je účtován recyklační poplatek.
  5. Přepravce musí mít přepravované zásilky pojištěny pro případ poškození, nehody a krádeže.


Pokud zákazníci oznámí oprávněné stížnosti na dopravce, musí jej prodejci vyloučit do 30 dnů ze zasílání zboží. Pokud tak neučiní, neumožní jim GATEROM prodej na svém tržišti.