Marketplace Menu

Nakupovat na firmu

Chci nakupovat na firmu

Všichni naši prodejci podnikají a vystavují řádné daňové doklady. V případě, že daňový doklad v zásilce nenaleznete, kontaktujte dotazem prodejce na GATEROM a vyžádejte si doklad.

Aby měl daňový doklad, který získáte nákupem, všechny náležitosti, doplňte prosím v osobním profilu v oddíle Kontaktní informace údaje o firmě.

Povinná pole pro firmu jsou Název firmy a IČ. Pokud jste fyzická osoba, uveďte zde Jméno a příjmení jak jej máte uvedené na živnostenském listě. 

Jste-li zaregistrován jako plátce daně a bylo Vám přiděleno DIČ vyplňte jej také, aby daňové doklady, které Vám prodejce vystaví byly úplné.

Pokud nakupujete na firmu (máte vyplněné IČ), mohou se na Vás vztahovat jiné záruční doby. Záruční doba pro firmy musí být uvedena u každého jednotlivého zboží, pokud se liší od záruk poskytovaných občanům.